Αμμοθίνες και αμμόλοφοι

Οι αμμοθίνες ή θίνες είναι μικροί λόφοι από άμμο που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές.
Πρόκειται για μια μεταβατική περιοχή μεταξύ της θάλασσας και της ξηράς που δημιουργείται από τη διάβρωση και την απόθεση της άμμου σε συνδυασμό με τη δράση δυνατών ανέμων που πνέουν από τη θάλασσα προς την στεριά. εικόνα 1

Οι αμμοθίνες είναι ένα φυσικό φράγμα που προστατεύει την ενδοχώρα από τα έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως ο άνεμος, οι παλίρροιες και ο κυματισμός.
Σε αυτά τα αμμώδη οικοσυστήματα επικρατούν ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες(διακύμανση της αλατότητας, της θερμοκρασίας και της ξηρασίας), με αποτέλεσμα τα είδη των φυτών και των ζώων που διαβιούν εκεί να έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα. εικόνα 2

Στην Κέρκυρα αμμοθινικοί σχηματισμοί παρατηρούνται στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Κορισσίων και της Αντινιώτη. Αποτελούν σύγχρονες θίνες παράκτιας προέλευσης με υψόμετρο μέχρι 12 μέτρα, καθώς και παλαιοθίνες Πλειστοκαινικής ηλικίας με υψόμετρο μεγαλύτερο των 15 μέτρων που συνίστανται από συμπαγή ψαμμίτη. εικόνα 3

Χαρακτηριστικοί κάτοικοι των παράκτιων αμμοθινών είναι ο κρίνος της άμμου (Pancratium maritimum), το Ηρύγγιο το παράλιο ή αγκάθι της θάλασσας (Erygnium maritimum), συστάδες Άρκευθων (Juniperus ssp), διάφορα πτηνά όπως κορυδαλλοί και χαραδριοί, ορισμένα ερπετά, αράχνες και έντομα. εικόνα 4
Οι αμμοθίνες του Ίσσου
Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής του Ίσσου είναι η παρουσία των Αμμοθινών ή Αμμόλοφων που αποτελούν αποτέλεσμα της δράσης του νερού και του αέρα. Είναι ασταθή αλλά δυναμικά οικοσυστήματα, που φιλοξενούν φυτά και ζώα ανθεκτικά στις συνθήκες λιγοστού νερού και μεγάλης αλατότητας.εικόνα 5

Οι αμμοθίνες διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τη γεωμορφολογία, το σχήμα και τον τρόπο δημιουργία τους. Ανάλογα με τη βλάστηση που φιλοξενούν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
• Πρωτογενείς αμμοθίνες (υποτυπώδεις ή εμβρυακές κινούμενες αμμοθίνες) οι οποίες καταλαμβάνουν μία ζώνη ακριβώς μπροστά από την ακτή και χαρακτηρίζονται από αραιή ή καθόλου βλάστηση.
• Κινούμενες ή λευκές (Εμπρόσθιες αμμοθίνες), οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τις πρωτογενείς και χαρακτηρίζονται από την παρουσία βλάστησης και συγκράτησης ποσότητας νερού.
• Σταθερές ή Γκρίζες θίνες (Δευτερογενής αμμοθίνες), οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τις εμπρόσθιες αμμοθίνες και χαρακτηρίζονται από την παρουσία πιο έντονης βλάστησης και συγκράτησης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. εικόνα 6

Το κυρίαρχο είδος των οικοτόπων είναι ο άρκευθος (ή κοινός κέδρος) του γένους Juniperus. Με μικρότερες συστάδες συμμετέχει και η Φοινικική Άρκευθος (είδος Juniperus phoenicea). Το γένος Juniperus αναπτύσσεται πολύ αργά και είναι αιωνόβιο είδος. Το είδος Juniperus phoenicea εμφανίζεται κυρίως σε σημεία με βραχώδες υπόστρωμα στα όρια του οικοτόπου.εικόνα 7

Στον οικότοπο αναπτύσσονται επίσης διάφορα συνοδά θαμνώδη κυρίως είδη τα οποία συμβάλλουν στην συγκράτηση της άμμου και συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των αμμοθινών (χαρουπιά, σχίνος, θυμάρι, λαδανιά, ρεΐκι, θρούμπι, περιπλόκα κ.α.).
εικόνα 8 εικόνα 9 εικόνα 10
ammosammosammosammosammosammosammosammosammosammos
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top