Ποταμοί

Ποτάμιο οικοσύστημα είναι ένα υδάτινο ρεύμα με συνεχή ή εποχιακή ροή νερού.

Ταξινόμηση
Στην Κέρκυρα παρ' όλο το μεγάλο ύψος βροχής που παρατηρείται δεν σχηματίζονται μεγάλοι ποταμοί αλλα πλήθος μικρότερων, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες :

Α. Ποταμοί με συνεχή ροή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο Τυφλός ποταμός ή Φόνισσα με τους παραποτάμους του που διασχίζουν μεγάλος μέρος της βόρειας Κέρκυρας και ο ποταμός της πόλης.

Β. Ποταμοί με συνεχή παρουσία νερού και περιοδικά ανάδρομοι και κατάδρομοι

Αφορά ποτάμια οικοσυστήματα των οποίων η κοίτη βρίσκεται πιο χαμηλά από τη στάθμη της θάλασσας με αποτέλεσμα να παρατηρείται εισροή θαλασσινού νερού σε αυτά. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου με τις έντονες βροχοπτώσεις σχηματίζεται κανονική ροή γλυκού νερού προς τη θάλασσα. Σε αυτά τα είδη ποταμών ανήκουν ο ποταμός Μεσογγής και ο ποταμός Λευκίμμης.

Γ. Μικρά ποτάμια οικοσυστήματα με εποχιακή ροή νερού (ξεροπόταμοι)

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα σχηματίζονται πολλά ποταμάκια που μεταφέ- ρουν τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Ρόπας ή ποταμός των Ερμόνων, ο Άγνος, του Βαλανιού, των Μπενιτσών και ο Στραβοπόταμος. Τη θερινή περίοδο που δεν υπάρχει ροή σε ορισμένα σημεία της κοίτης των ποταμών υπάρχουν στάσιμα νερά που πολλές φορές φιλοξενούν υδρόβιους και υδροχαρείς οργανισμούς.

Δ. Χείμαρροι

Αφορά υδάτινα ρεύματα που μεταφέρουν το νερό της βροχής. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα η κοίτη τους παραμένει ξερή ή συγκρατεί λίγη υγρασία.
Εκβολές
Με εξαίρεση τους παραποτάμους του Τυφλού ποταμού στη βόρεια Κέρκυρα, στους υπόλοιπους σχηματισμούς οι εκβολές τους αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα από άποψη βιοποικιλότητας.
Χλωρίδα

Οι κυρίαρχοι τύποι βλάστησης στις εκβολές των ποταμών είναι:

 • Αλοφυτική
 • Αμμόφιλη
 • Θαμνώδης / Δενδρώδης
 • Υγρολιβαδική
 • Υπερυδατική
 • Όσον αφορά την χλωρίδα τα επικρατέστερα είδη είναι:

 • Arthrocnemum spp
 • Arundo donax
 • Carex spp
 • Crithmum maritimum
 • Eucalyptus spp
 • Halocnemum spp
 • Nerium oleander
 • Phragmites australis
 • Phragmites orientalis
 • Tamarix spp
 • Juncus spp
 • Phoenix spp
 • Scirpus spp
 • εικόνα 1
 • Platanus orientalis
 • Carpobrotus acinaciformis
 • Yucca spp
 • Salix spp
 • Pteridium aquilinum
 • Typha spp
 • Ulmus spp
 • Pinus spp
 • Rubus spp
 • Ficus carica
 • Populus alba

 • Πανίδα
  Η πλούσια πανίδα των εκβολών περιλαμβάνει τα είδη:

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 • Lutra lutra
 • ΠΤΗΝΑ

 • Ardea cinerea
 • Egretta garzetta
 • ΕΡΠΕΤΑ

 • Ermys orbicularis
 • Mauremys rivulata
 • Natrix natrix
 • εικόνα 2

  ΑΜΦΙΒΙΑ

 • Pelophylax epeiroticus
 • ΨΑΡΙΑ

 • Anguilla anguilla
 • Mugil cephalus
 • Pelasgus stymphalicus
 • Squalius cephalus
 • Talestes pleurobipunctatus
 • potamoipotamoi
  © 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
  εικόνα
  top